Algemene voorwaarden

Leeftijd

sprangbv.nl verkoopt uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van sprangbv.nl
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door sprangbv.nl;

Prijzen

Alle prijzen die op de website zijn vermeldt zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele administratie- en/of verzendkosten.

Levering

Levering vindt alleen plaats in Nederland. In Nederland betaalt u een toeslag voor levering op de Waddeneilanden. Neem contact met ons op, voor een offerte op maat.

Totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer het bestelproces is doorlopen en de order is verstuurd, bestaat er op dat moment een bindende overeenkomst ten aanzien van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u hiervan een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de bestelling bevestigen of de producten geleverd zijn.

Betaling

sprangbv.nl streeft er naar om bestelde artikelen binnen 2 werkdagen te leveren en uiterlijk binnen 5 werkdagen
Alle bestelde en geleverde goederen blijven ons eigendom totdat een betalings ontvangst voor et volledige factuurbedrag in ons bezit is.

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder aangifte van redenen te
herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een andere door u genoemde derde, die niet de vorderaar is, de goederen in het bezit heeft resp. had.

Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele goed gesloten verpakking retourneert. Als aan de ontbindingsvoorwaarden voldaan wordt is de overeenkomst ontbonden en vind z.s.m. restitutie plaats via uw bankrekening.

Levertijd en levering

De wettelijke maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien om welke reden dan ook dit niet haalbaar is wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. U kunt de overeenkomst in dit geval ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen.
Zendingen die bij ons geretourneerd worden omdat onze koerier of bezorger niet kan afleveren worden in overleg met de opdrachtgever opnieuw verstuurd. De extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Jaargangen en afbeeldingen

De afbeeldingen en teksten kunnen afwijken van hetgeen wij leveren. Dit kan het gevolg zijn van de afhankelijkheid van de producenten. Het kan dus voorkomen dat wij een andere jaargang leveren dan op de website of de orderbevestiging vermeld. U wordt hierover vòòr verzending bericht.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer

sprangbv.nl heeft deze site met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. In geen enkele omstandigheid is sprangbv.nl aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de op de sprangbv.nl internet site vermelde informatie.

sprangbv.nl heeft haar e-mail nieuwsbrieven met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. In geen enkele omstandigheid is sprangbv.nl aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de in de sprangbv.nl e-mail nieuwsbrieven vermelde informatie. Tevens kunnen geen rechten ontleend worden aan de in de e-mail nieuwsbrieven verstrekte informatie.

sprangbv.nl heeft de nodige links naar andere sites. Wij dragen geen verantwoording voor de inhoud en beleid op deze sites.

sprangbv.nl behoudt zich het recht voor om de internetsite en de inhoud daarvan zonder vooraankondiging te wijzigen, ook als de verstrekte informatie daardoor niet (meer) overeenkomt met de inhoud van een e-mail nieuwsbrief.